Kinder- en jeugdjury

Lees jij ook mee met de Peltse kinder- en jeugdjury?

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. Soms komen ze samen in leesgroepen om te praten over de boeken.

Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je stemmen. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld.

In onze bib organiseren we voorlopig enkel een leesgroep voor de kinderen van het 3e en 4e leerjaar (leesgroep 3). Van oktober tot april lees je dan de boeken van het lijstje en kom je een 5-tal keer samen in groep om met een leuke activiteit of spel over de boeken te praten. Leesplezier is hier het allerbelangrijkste!

De kinderen van de andere leeftijdscategorieën kunnen natuurlijk ook meelezen. Maar zij doen dit individueel en dus zonder samenkomsten in de bib.

Je kan eens binnenspringen in de bib of ons mailen, dan hoor je van ons wanneer je je boeken kan komen halen.