Huisregels

Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode.

  • Roken en eten is verboden.
  • Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden.
  • De stilte moet gerespecteerd worden. Converseren gebeurt op zachte toon. Roepen is niet toegestaan.
  • Bibliotheekcollecties worden met respect behandeld.
  • Het meubilair wordt met respect behandeld. Je mag zitten op de stoelen en zetels, niet op de zetelleuningen, vensterbanken, werkbanken of tafels. De zetels, stoelen en tafels mogen niet verplaatst worden.
  • Het gebruik van gsm’s of smartphones  mag de rust in de bib niet verstoren.
  • Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een andere bevoegde instantie, moet vergoed worden door de overtreder.

Bij het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen krijgt de bibliotheekgebruiker eerst een verwittiging van een bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzegd voor de rest van de dag.