Book Dutch

Het einde van de waarheid : over leugens in het tijdperk van Trump

Michiko Kakutani (author)

Het einde van de waarheid : over leugens in het tijdperk van Trump

Michiko Kakutani (author)
Analyse van de gevolgen die de onwaarheden die de Amerikaanse president Trump verkondigt, hebben voor de samenleving en de democratie.
Title
Het einde van de waarheid : over leugens in het tijdperk van Trump
Author
Michiko Kakutani
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The death of truth
Publisher
Houten: Spectrum, 2018
223 p.
ISBN
9789000364602 (hardback)

Reviews

De verkiezing van een Amerikaanse president die het niet zo nauw neemt met de waarheid is geen plotseling toeval, maar een proces dat langer gaande is. Het wortelt in de jaren zestig in de kritiek op het functioneren van de overheid, in het relativisme en postmodernisme. Ieder zoekt zijn eigen persoonlijke waarheid, subjectivisme wint het van wetenschap en gedeelde waarheden verdwijnen. Er is een groeiende scheidslijn tussen kennisgemeenschappen, als 'ommuurde denktuinen'. De maatschappelijke verschillen worden daardoor groter. Trumps tweets zijn een aanval op de werkelijkheid en zijn taalfouten verraden een vorm van nonchalance. Het internet is niet louter een bron van gedeelde kennis, maar een middel om verdeeldheid te zaaien en verkiezingen te beïnvloeden. De boosheid en verontwaardiging hierover spatten af van iedere pagina van dit boek door de Amerikaanse journaliste. Goed geschreven en gedocumenteerd. Voor journalisten, politici, schrijvers en wetenschappers, burgers etc. Helder…Read more