Book Dutch

Betekenis geven aan het leven : atlas van onze mythen en motieven

Betekenis geven aan het leven : atlas van onze mythen en motieven

In verschillende culturen en tijdperken ontstaan mythen en rituelen met dezelfde symboliek en strekking, bedoeld om de kosmos en onze rol daarin te verklaren. Wat zegt dat over menselijke denkprocessen en ons begrip van de wereld? In dit boek toont Peterson aan de hand van voorbeelden hoe onze overtuigingen tot stand komen. Hij legt uit hoe onze hersenen werken én hoe de menselijke maatschappij fu
Title
Betekenis geven aan het leven : atlas van onze mythen en motieven
Author
Jordan B. Peterson 1962-
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Maps of meaning
Publisher
Amsterdam: Prometheus, 2019
669 p. : ill.
ISBN
9789044638257 (paperback)

Reviews

Het succes van '12 regels voor het leven' (2018)* door Peterson was waarschijnlijk voor de uitgever aanleiding om zijn 'Maps of meaning' uit 1999 vertaald als 'Betekenis geven aan het leven' uit te geven. De oorspronkelijke titel had beter letterlijk kunnen worden vertaald. De vraag rijst dan wel of alle wetenschappelijke feiten, met name die van de neurowetenschap, die de auteur weergeeft, nog wel up-to-date zijn. De auteur gaat ervan uit dat de wereldculturen betekenis van gebeurtenissen ontlenen aan de mythologische verhalen. De term mythen neemt hij heel ruim, gezien het feit dat hij bijvoorbeeld ook verhalen uit de wereldliteratuur en de evangeliën in zijn betoog opneemt. Hij verwoordt een indrukwekkende hoeveelheid kennis in zijn betoog met het risico dat de lezer zich soms zou kunnen afvragen wat de doelstelling van zijn boek ook al weer is. Dit maakt hij in een brief aan zijn vader en in de laatste bladzijden duidelijk, maar dan heeft de lezer zich wel door zeshonderd pagina's…Read more