Book
Dutch

Lanseloet van Denemarken : tekst en vertaling

Hessel Adema (adapter)

Lanseloet van Denemarken : tekst en vertaling

Hessel Adema (adapter)
Toneelstuk uit de middeleeuwen over de onmogelijke liefde tussen ridder Lanseloet en jonkvrouwe Sanderijn.
Extra subject
Lancelot
Title
Lanseloet van Denemarken : tekst en vertaling / vert. door H. Adema
Adapter
Hessel Adema
Uniform title
Lanseloet van Denemarken
Language
Dutch
Publisher
Leeuwarden: Taal en Teken, 1994
55 p.
Note
Gevolgd door Die Hexe Teksten in het Middelnederlands en Nederlands
ISBN
90-6620-015-4

Reviews

Scholieren in hogere klassen zullen deze uitgave, die naast de Middelnederlandse tekst de vertaling in hedendaags Nederlands plaatst, zeker waarderen. Te hopen is, dat zij zich niet tot alléén de vertaling zullen beperken, want dan krijgen zij een verkeerd beeld van het spel: de taalkundig juiste weergave van het hoofse Middelnederlands is soms prozaïsch en vlak, zelfs banaal. En dat is strijdig met de sfeer van het abele spel. Voor de derde druk werd de hedendaagse hertaling geheel herzien (werd vooral iets minder letterlijk) en aangevuld met de sotternie 'Die Hexe' (zes bladzijden); deze zesde druk is daarvan een ongewijzigde herdruk. Voor schoolgebruik aanbevolen.