Boek
Nederlands

Het bloedgroepdieet : de leefregels

Peter J. D'Adamo (auteur), Catherine Whitney (auteur)
+1
Het bloedgroepdieet : de leefregels
×
Het bloedgroepdieet : de leefregels Het bloedgroepdieet : de leefregels

Het bloedgroepdieet : de leefregels

Voedingsleer die gebaseerd is op de verschillende bloedgroepen, die ieder een eigen voedingspatroon vragen om zo gevrijwaard te blijven van ziekten.
Onderwerp
Bloedgroepdieet
Titel
Het bloedgroepdieet : de leefregels / Peter D'Adamo en Catherine Whitney
Auteur
Peter J. D'Adamo Catherine Whitney
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Live right for your type
Uitgever
Baarn: De Kern, 2021
424 p. : ill.
ISBN
9789032508432

Besprekingen

Volgens de auteur heeft je bloedgroep alles te maken met de manier waarop je je voedsel verteert, je vermogen om op stress te reageren, je geestesgesteldheid, de efficiency van je stofwisseling en de kracht van je immuunsysteem. Beïnvloed door de traditionele Indische geneeswijze, de ayurveda, komt Peter D'Adamo tot de overtuiging dat er zoiets bestaat als een bloedgroeppersoonlijkheid. Lichaam en geest vormen immers één geheel en de bloedgroep heeft op celniveau invloed op ons hele gestel. De vermeende connectie tussen bloedgroep en persoonlijkheid is niet nieuw: ze was al populair in de jaren '20 van de 20e eeuw, vooral in Japan. In 1996 publiceerde D'Adamo voor de eerste keer zijn neerslag van die inzichten in Het bloedgroepdieet. Dit boek herneemt vrijwel alle informatie uit de vroegere publicatie, maar spitst zich vooral toe op de persoonlijkheidsontwikkeling, het omgaan met stress en de gevoeligheid voor ziektes: vandaar ook de toevoeging 'leefregels' in de ondertitel. Na…Lees verder
Eerder verschenen van deze auteur 'Het bloedgroepdieet' en 'Het bloedgroepdieet kookboek'*, uitgaande van de theorie dat de bloedgroep bepalend is voor het dieet dat gevolgd moet worden om gezond door het leven te gaan. Die invloed zou nog verder reiken: de bloedgroep bepaalt ook de persoonlijkheid, vatbaarheid voor bepaalde ziekten, gevoeligheid voor stress enz. Eerst een ingewikkelde uitleg van de gentheorie met de voor dit dieet noodzakelijke vaststelling of iemand een secretor of non-secretor is (bij een secretor kunnen bloedantigenen worden gevonden in speeksel, sperma enz.). Een secretortest kan worden aangevraagd voor 32,95 dollar. Hierna volgen per bloedgroep de leefregels met een uitgebreide profielschets, dieetrichtlijnen (geen recepten), opgave noodzakelijke supplementen(!) en schema's per bloedgroep van voedingsmiddelen voor secretors en non-secretors. Het boek richt zich op een breed publiek, maar het taalgebruik is zo medisch specialistisch dat informatie niet op waarhei…Lees verder