Boek
Nederlands

Luister je wel naar mij? : gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

+1
Luister je wel naar mij? : gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar
×
Luister je wel naar mij? : gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar Luister je wel naar mij? : gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Luister je wel naar mij? : gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Studieboek voor (aankomende) professionals die in hun beroepsuitoefening te maken hebben met communicatie met kinderen, zoals leerkrachten, hulpverleners, politiemensen, etc.
Titel
Luister je wel naar mij? : gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar
Auteur
Martine F. Delfos
Taal
Nederlands
Editie
10de volledig herz. dr.
Uitgever
Amsterdam: SWP, 2005
191 p.
ISBN
90-6665-724-3 9789066657458 (hardback)

Besprekingen

Dit studieboek gaat over praten met kinderen van 4 tot 12 waarin het accent ligt op informatie krijgen van het kind. Eerst worden de groei en ontwikkeling van kinderen geschetst. Daarna komen aan bod: kenmerken van gesprekken met kinderen; gesprekstechnieken; adviezen gerangschikt naar de leeftijd van de gesprekspartner. De auteur is een via de media bekende psychologe/therapeute. Zij richt zich in het boek vooral op professionals (leerkrachten, hulpverleners, politiemensen, etc.) en zij die dat willen worden. Dit boek is de tiende, volledig herziene druk waarin nieuwe inzichten zijn verwerkt en die nu aansluit bij het onlangs voor het eerst verschenen 'Ik heb ook wat te vertellen' (2005)* over gesprekken met pubers. Elk deel is afzonderlijk te gebruiken; samen vormen ze de serie 'Communiceren met kinderen en jeugdigen'. De opbouw is helder; er is een beknopte en een uitgebreide inhoudsopgave en deze druk is nog meer gericht op de studie door middel van samenvattingen, een literatuurl…Lees verder