Boek
Nederlands

Het maakbare brein : gebruik je hersens en word wie je wilt zijn

+1
Het maakbare brein : gebruik je hersens en word wie je wilt zijn
×
Het maakbare brein : gebruik je hersens en word wie je wilt zijn Het maakbare brein : gebruik je hersens en word wie je wilt zijn

Het maakbare brein : gebruik je hersens en word wie je wilt zijn

Beschrijving aan de hand van voorbeelden hoe menselijke hersenen in staat zijn zich aan te passen en hoe de relatie tussen hersenen en gedrag gezien kan worden als tweerichtingsverkeer.
Onderwerp
Hersenen
Titel
Het maakbare brein : gebruik je hersens en word wie je wilt zijn
Auteur
Margriet Sitskoorn
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Bakker, 2006
215 p. : ill.
ISBN
90-351-3036-7 9789035130364

Besprekingen

Margriet Sitskoorn doet onderzoek naar de relatie tussen gedrag en de plasticiteit van het menselijk brein, en schreef een helder boek over het functioneren van ons brein. Twee vragen staan centraal: hoe beïnvloedt ons gedrag onze hersenen, en hoe beïnvloeden onze hersenen ons gedrag?

Aan de hand van de laatste inzichten in het hersenonderzoek en praktijkvoorbeelden laat de auteur zien dat onze hersenen maakbaar zijn. Onze hersenen maken steeds nieuwe cellen en verbindingen aan, bijvoorbeeld als reactie op hersenbeschadiging, maar ook als reactie op toevallige stimulatie vanuit de buitenwereld, of als reactie op het leven van alledag. Ze veranderen door onze bewegingen, het gebruik van onze zintuigen, ons denken en ons voelen. Dat proces gaat heel ons leven door, en daardoor zijn onze vaardigheden meer dan alleen maar een weerspiegeling van onze genen. Onze hersenen worden met het verstrijken van de tijd minder plastisch, maar door het toenemen van onze zelfstandigheid bij het …Lees verder
De auteur, hersenonderzoekster, richt zich in haar onderzoek op het zelfvernieuwend vermogen van het menselijk brein. Aan de hand van tal van voorbeelden maakt ze duidelijk dat dit - anders dan voorheen werd aangenomen - bijzonder groot is. Na een beschrijving van de interactie tussen gedrag, vaardigheden en hersenfysiologie gaat ze naar aanleiding van een markant voorbeeld nader in op het aanpassend vermogen van gezonde hersenen, waarbij een tweetal plasticiteitsprincipes aan de orde zijn. In haar visie zijn de hersenen in staat zich te reorganiseren op basis van de input die ze ontvangen, waardoor gedrag de hersenen mede vormgeeft. Enerzijds betekent dit dat toevallige factoren bepalend kunnen zijn, maar anderzijds dat mensen tot op zekere hoogte de mogelijkheid hebben hun hersenen op een weloverwogen manier te vormen door het maken van keuzes. Een prikkelend, origineel en positief boek dat, mede dankzij de heldere opbouw en de vele voorbeelden, in staat is wetenschappelijke inzicht…Lees verder

Over Margriet Sitskoorn

Margaretha Maria (Margriet) Sitskoorn (1966) is neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de universiteit van Tilburg. Haar bekendheid dankt ze aan het goed verkochte boek Het maakbare brein.

Sitskoorn verricht onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag. Zij houdt zich vooral bezig met de vraag hoe we onze hersenen kunnen ontwikkelen door ons gedrag en onze omgeving te veranderen. Naast haar wetenschappelijke werk schrijft zij columns voor verschillende populaire wetenschappelijke bladen en werkt zij mee aan diverse tv-programma's, zoals De Nationale IQ Test waaraan ze sinds 2007 als deskundige is verbonden. In 2007 kwam ze in opspraak door vermeend plagiaat. Echter, zowel de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Utrecht (CWI) als het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) stellen dat Sitskoorn niet te kwader trouw heeft gehandeld.

Boekpublicaties<…Lees verder op Wikipedia