Boek
Nederlands

Geschiedenis van de Russische literatuur : sinds de tijd van Peter de Grote

Geschiedenis van de Russische literatuur : sinds de tijd van Peter de Grote

Overzicht van stromingen en schrijvers binnen de Russische literatuur van de 18e, 19e en 20e eeuw.
Titel
Geschiedenis van de Russische literatuur : sinds de tijd van Peter de Grote
Auteur
Emmanuel Waegemans
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Mets, 1999
478 p.
ISBN
90-5330-237-9

Besprekingen

Van Emmanuel Waegemans, hoogleraar Russische literatuur aan de KU Leuven, verscheen in 1986 een overzicht van de Russische literatuur in de 'Aula'-reeks. In 1993 werd dit aangevuld en uitgewerkt tot Geschiedenis van de Russische literatuur (Dedalus). Drie jaar later kwam daar nog eens Russische literatuur van de 18de eeuw bij (Benerus). De nu verschenen, zeg maar rustig monumentale Geschiedenis van de Russische literatuur sinds de tijd van Peter de Grote is het resultaat van 15 jaar speur- en redactiewerk en biedt voor het eerst in ons taalgebied een compleet overzicht van de Russische literatuur sinds de 18de eeuw. De auteur heeft zijn vorige versies bijgewerkt tot 1998, passages herschreven, nieuwe vondsten -- die sinds de recente openheid aan de dag gekomen zijn -- ingelast. Russische titels en begrippen werden zorgvuldig vertaald, altijd wordt (ook bij eigennamen) de klemtoon aangegeven, steeds wordt verwezen naar een eventuele Nederlandse vertaling van elke b…Lees verder
In de loop van de jaren heeft dit boek van de Belgische hoogleraar slavistiek zich steeds verder uitgebreid. Begonnen als Aula-pocket onder de titel "Russische letterkunde" (1986), 'van Poesjkin tot Solzjenitsyn', werden in latere drukken (1993,1999) zowel de recentste ontwikkelingen als de periode van de achttiende eeuw toegevoegd. Thans beschikken we over een kloeke gebonden uitgave die de tijd vanaf Peter de Grote tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw behandelt. Als overzicht over de voornaamste ontwikkelingen en belangrijkste schrijvers in de Russische literatuur is het boek uniek in ons taalgebied. Inmiddels zijn ook vertalingen in het Duits, Frans, Spaans en Russisch verschenen. Een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich uit liefhebberij of uit hoofde van studie of beroep bezighoudt met de Russische literatuur. Met bibliografie, verklarend lijstje van Russische termen en personenregister. Gebonden; kleine maar ruime druk.