Boek Nederlands

De vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog

De vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog

Geschiedenis van de Indiërs en Chinezen in geallieerde dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog, aan de hand van hun eigen ervaringen, met aandacht voor de cultuurschok in contacten met het Vlaamse publiek.
Titel
De vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog
Auteur
Dominiek Dendooven
Taal
Nederlands
Uitgever
Berchem: EPO, 2019
317 p. : ill.
Aantekening
Dominiek Dendooven verdedigde in de zomer van 2018 zijn doctoraatsverhandeling 'Asia in Flanders Fields : a transnational history of Indians and Chinese on the Western front 1914-1920' aan de Universiteit Antwerpen en de University of Kent. Dit boek is de vertaalslag daarvan naar een ruimer publiek.
ISBN
9789462671607 (paperback)

Besprekingen

Historicus Dominiek Dendooven werkt voor het In Flanders Field Museum te Ieper. Dit boek is de publieksversie van zijn dissertatie over twee groepen Aziaten in de Eerste Wereldoorlog: Indiërs en Chinezen in geallieerde dienst aan het Westfront. Afrikanen blijven buiten beschouwing. De 138.000 Indiërs traden op onder Brits commando, in twee gevechtseenheden; daarnaast ook in een Labour Corps. De 140.000 Chinezen waren als werkkracht gerekruteerd: munitie sjouwen, doden begraven. Deze studie richt zich op de eigen ervaringen van de mannen, opgetekend door enkelingen, en de interactie met de bevolking in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Ze werden geconfronteerd met xenofobie, soms met genegenheid. Vaak was er een cultuurschok. Bij de Britse superieuren leefde soms onversneden racisme. De vraag welke 'impact' hun ervaring in de Eerste Wereldoorlog had na hun thuiskomst blijkt moeilijk te beantwoorden. De (Vlaamse) tekst is typerend voor een dissertatie: methodologische uitleg, zorgvuldige w…Lees verder